A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Odczyty kontrolne

08.12.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2017 r. zmiany Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017.2180 z 27.10.2017 r.), Spółka dokona odczytów kontrolnych wodomierzy.

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez Spółkę prosimy o podanie stanu wodomierza telefonicznie (nr tel. 89 532 79 33, -34 lub -35) bądź drogą elektroniczną poprzez stronę Spółki www.pwik.olsztyn.pl, gdyż faktura z  odczytem po tym dniu będzie rozliczana wg proporcjonalnego zużycia wody.

Przepraszamy za powstałe niedogodności w związku z wprowadzeniem nowych przepisów.