A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Informacja o cenie wody i ścieków w Olsztynie od 1.01.2018 r. do 9.06.2018 r.

22.12.2017

W związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe oprowadzania ścieków obowiązująca w roku 2017 w Olsztynie zachowuje ważność przez 180 dni od wejścia w życie Ustawy, tj. do 9 czerwca 2018 r.