A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Oświadczenie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie – dotyczy mechanizmu podzielonej płatności (split payment)