A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Przetarg na sprzedaż pojazdów

17.10.2018
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 10-218 Olsztyn, ul.Oficerska 16A, tel/faks:  89 526-08-23 ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:
 

Pojazd

Nr rej. pojazdu

Rok produkcji

Wartość brutto

Hyundai wywrotka

NO 8129A

1997

2.100,00 zł

Ford Transit Furgon

NO 32865

2003

7.500,00 zł

 

Volkswagen T4 Furgon

OLV 6120

1998

5.600,00 zł

 

Volkswagen Caddy VAN

NO 18354

            2001

3.600,00 zł

 

Volkswagen T4 Furgon

OLV 2044

1997

4.700,00 zł

Volkswagen T4 Furgon

OLV 2045

1997

5.000,00 zł

Volkswagen T5 Furgon

NO 61131

2005

12.700,00 zł

Volkswagen T5 Furgon

NO 62437

2005

12.700,00 zł

Star 742

NO 3254H

1994

3.300,00 zł

Fiat Panda

NO 39957

2003

3.900,00 zł

 
Pojazdy można oglądać w siedzibie Spółki w godz. 7-14, nr kontaktowy (89) 532-79-59. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem ”zakup samochodu” do dnia 30.10.2018 roku, do godziny 13, w sekretariacie Spółki. Otwarcie ofert dnia 30.10.2018 roku o godz. 13.30. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu w kasie Spółki do godz. 13 lub przelewem na konto Spółki: 44 1090 2590 0000 0001 3191 4549 do dnia 29.10.2018 roku.