A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Czyszczenie zbiorników na oczyszczalni i przepompowni

03.12.2018

W dniach 5-15 grudnia 2018 r. Zakład Gospodarki Ściekowej będzie prowadzić prace związane z czyszczeniem zalegających zanieczyszczeń stałych:

- komór czerpalnych: pompowni osadu wstępnego i pompowni wód spustowych oraz Zamkniętej Komory Fermentacyjnej nr 2 na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej;

- komory czerpalnej przepompowni ścieków P-3 przy ul. 15 Dywizji.

W rejonie ww. obiektów może pojawiać się okresowo uciążliwość zapachowa. Spółka przeprasza za powstałe niedogodności.