A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Zmiana numeru telefonu

02.04.2019

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. uległ zmianie nr telefonu do koordynatora laboratorium na oczyszczalni ścieków. Wyłączony został nr 89 535 53 80. Nowy nr tel. to 533 326 865.