A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Nowa taryfa od 1.08.2021 r.

23.07.2021

Od 1 sierpnia 2021 r. w Olsztynie zaczną obowiązywać nowe stawki taryfowe za dostawę wody i odbiór ścieków. Decyzję nr BI.RZT.70.206.2021 o zatwierdzeniu nowych stawek wydało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białymstoku.

W pierwszym roku obowiązywania taryfy (do 31 lipca 2022 r.) gospodarstwa domowe zapłacą za 1m3 wody 5,30 zł brutto, a za 1 m3 ścieków – 7,48 zł brutto.

Pełna treść decyzji taryfowej znajduje się na stronie https://pwik.olsztyn.pl/dla-klienta-stawki-oplat.