A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Pamiętaj o zabezpieczeniu przyłączy!

26.11.2018

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie przypomina Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz wodomierzy przed skutkami mrozu.

Przedstawiamy kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć zamarznięcia przyłącza wodociągowego.

Należy:

- uzupełnić powybijane szyby w pomieszczeniach, w których znajduje się wodomierz główny;

- uszczelnić okna oraz drzwi tych pomieszczeń;

- ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej;

- ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz;

Jednocześnie przypominamy, że zabezpieczenie wodomierzy powinno być tak wykonane, aby umożliwiało dokonywanie odczytów bez dodatkowych komplikacji.

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Olsztynie, tel. 994.