A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

120 lat Olsztyńskich Wodociągów

05.06.2017

Prace przygotowawcze postępowały w dość szybkim tempie. Wzrorem Bydgoszczy o pomoc zwrócono się do inżyniera Otto Smrekrea z Mannheim by sporządził kosztorys i projekt zbudowania wodociągów. W 1897 r. wybrano miejsce. Plac ten o powierzchni 3,8273 ha zakupiono płacąc 300 marek za morgę. 2 marca 1897 r. nad Jeziorem Krzywym rozpoczęła się budowa stacji pomp wraz z siecią wodociągową. Koszt inwestycji obliczono na 1,5 mln marek. Zaciągnięty kredyt miał spłacić zakład wodociągowy.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej odbywającym się 16 i 17 grudnia 1897 r. podjęto uchwałę o zaopatrzeniu miasta w wodę. Burmistrz Belian w przemówieniu dowodził, że wodociąg i kanalizacja zapewni lepszą przyszłość miastu, stworzy szanse jego rozwoju, a przede wszystkim zapewni mieszkańcom lepsze warunki zdrowotne.

Od 1 sierpnia do 1 października 1899 r. zużywając 67 ton węgla wodociagi dostarczyły 105,5 tys. m3 wody. Zainstalowanych było 730 wodomierzy.

Za prof. Stanisławem Achremczykiem "Skarb czystej wody".

Dziś Olsztyńskie Wodociągi produkują blisko 10,5 mln m3 wody i oczyszczają 9,4 mln m3 ścieków. Długość sieci i przyłączy wodociągowych na stanie majątkowym Spółki wynosi 368 km, zaś sieci i przyłączy kanalizacyjnych - 330 km. W Wodociągach zatrudnionych jest 435 osób.

List gratulacyjny Michelin Polska

List gratulacyjny MPWIK Warszawa SA

List gratulacyjny PGK Żyrardów Sp. z o.o.