A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Farma już otwarta

16.06.2017

Na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie uroczyście uruchomiono farmę fotowoltaiczną.

Całość instalacji została umieszczona na działce o powierzchni 0,28 ha. Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwertery trójfazowe. Wyprodukowana energia jest wykorzystywana na własne potrzeby Spółki. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 120 kWp zostały nachylone pod kątem 35˚ względem ziemi. Ogniwa fotowoltaiczne są rozmieszczone w terenie na wolnostojących konstrukcjach wsporczych. Instalacja składa się z 480 szt. modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy szczytowej 250 Wp. Urządzeniami odpowiedzialnymi za współpracę z generatorami są beztransformatorowe inwertery trójfazowe o mocy 20 kW (5 sztuk).

Zainstalowane panele pokrywać mają ok. 30% zapotrzebowania bazy w energię elektryczną.

Głównym efektem ekologicznym projektu jest wytworzenie 100 MWh rocznie energii ze źródeł odnawialnych.

Koszty instalacji:

  • Wartość brutto inwestycji: 993 658,73 zł
  • Wartość netto inwestycji: 807 852,63 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 wyniosło 71%: 573 575,37 zł.

Relacja z uroczystości:

www.olsztyn24.com/news/30241-pwiknbspczerpienbspenergie-elektryczna-ze-sloca.html