A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Ochrona danych osobowych

-Klauzula informacyjna monitoring obiektów

-Klauzula informacyjna realizacja zamówień

 

W Przedsiębiorswie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anita Chudzińska

dane kontaktowe:

e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl tel.:89 532 79 46