A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Stawki opłat

Zasady obciążania odbiorców

Stawki opłat za wodę i ścieki od 14.06.2018 r. brutto za 1 m3

Decyzja nr BI.RET.070.732.2018.IT

Stawki obowiązują do 13.06.2019 r.

Stawki opłat za wodę i ścieki do 13.06.2018 r. brutto za 1 m3

 

ARCHIWUM:

 

TARYFY w 2017r. - pełna treść komunikatu

TARYFY w 2016r. - pełna treść komunikatu

TARYFY w 2015r. - pełna treść komunikatu

TARYFY w 2014r. - pełna treść komunikatu

TARYFY w 2013r. - pełna treść komunikatu

TARYFY w 2012r. - pełna treść komunikatu

TARYFY w 2011r. - pełna treść komunikatu

TARYFY w 2010r. - pełna treść komunikatu

Oznaczenia:

 Dokument przygotowany w formacie Acrobat Reader