A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Zasady bezpieczeństwa

ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, KLIENTÓW SPÓŁKI DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW I PIESZYCH

 

Kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający pojazdem na teren obiektów Spółki zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1. Na terenie obiektów Spółki obowiązują zasady ruchu drogowego z uwzględnieniem oznakowania pionowego.

2. Zasady ruchu pieszych – osoby przemieszczające się pieszo poruszają się wyłącznie po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych. Pieszy poruszający się po drogach zakładowych zobowiązany jest zachować ostrożność.

3. Zasady ruchu pojazdów:

* Na terenie wszystkich obiektów PWiK Sp. z o.o. obowiązują przepisy takie jak na drogach publicznych, przy czym maksymalna prędkość pojazdów nie może przekraczać 20 km/h.

* Kierowcy mają obowiązek w każdych okolicznościach przestrzegać:

 - przepisów prawa o ruchu drogowym,

- przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie PWiK.

4. Poruszając się po wyznaczonych drogach komunikacyjnych należy zwracać uwagę na pieszych uczestników ruchu oraz inne pojazdy – w szczególności będące własnością PWiK, które są w trakcie wykonywania manewrów. Dbaj o bezpieczeństwo. Ustąp pierwszeństwa.

5. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w wyznaczonych strefach, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nieblokujący swobodnego przejazdu.