A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Zasady bezpieczeństwa

ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, KLIENTÓW SPÓŁKI DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW I PIESZYCH

 

Kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający pojazdem na teren obiektów Spółki zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1. Na terenie obiektów Spółki obowiązują zasady ruchu drogowego z uwzględnieniem oznakowania pionowego.

2. Zasady ruchu pieszych – osoby przemieszczające się pieszo poruszają się wyłącznie po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych.

3. Zasady ruchu pojazdów:

* Na terenie wszystkich obiektów PWiK Sp. z o.o. obowiązują przepisy takie jak na drogach publicznych, przy czym maksymalna prędkość pojazdów nie może przekraczać 20 km/h.

* W wykonywaniu manewrów (cofania, ruszania, zmiany pozycji) na terenie obiektów PWiK pierwszeństwo mają pojazdy Spółki, dla których teren bazy i inne ogrodzone tereny Spółki stanowią plac manewrowy.

* Kierowcy mają obowiązek w każdych okolicznościach przestrzegać:

 - przepisów prawa o ruchu drogowym,

- przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie PWiK,

- wszelkich instrukcji udzielanych przez pracowników PWiK dotyczących między innymi dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu, obszarów wykluczonych z ruchu.

4. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w wyznaczonych strefach, w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nieblokujący swobodnego przejazdu.