Reklamacje

Standard dotyczący zasad postępowania Spółki w sprawie wniosków odbiorców usług o uznanie reklamacji faktur za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych, w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej odbiorcy. Odbiorca winien każdorazowo niezwłocznie zgłosić awarię w Pogotowiu Wod-Kan.

  1. Pogotowie Wod-Kan dokonuje wizji w terenie i sporządza protokół.
  2. Protokół winien zawierać następujące informacje:

Decyzję o uznaniu roszczeń odbiorcy podejmuje Zarząd Spółki na podstawie ww. protokołu.