A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Informacje o awariach

Informacje o bieżących awariach znajdują się na stronie Bezpieczny Olsztyn w zakładce Wod-Kan.

Szczegółowe informacje oraz uwagi można uzyskać pod bezpłatnym, całodobowym numerem telefonu Pogotowia Wod-Kan: 994.
W przypadku problemów z połączeniem, prosimy dzwonić pod nr 89 532 79 01