A

Informacja: 89 526 40 81

Pogotowie 994

Komunikaty

Prosimy o zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na telefon alarmowy 994