A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Komunikaty

Prosimy o zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na telefon alarmowy 994