A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Komunikaty

Prosimy o zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na telefon alarmowy 994


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Oficerska 16a, 10- 218 Olsztyn, nawiąże współpracę z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Rolnicze zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Załącznik nr 1 – zgłoszenie.

Załącznik nr 2 – oświadczenie konsorcjum.