A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Lider usług komunalnych

08.12.2016

Tytuł ten został przyznany Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie przez Kapitułę Plebiscytu „Eurogmina” pod patronatem Mariana Podziewskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego i Jacka Protasa, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.Kapituła brała pod uwagę m.in. wykorzystanie środków unijnych, utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz wzrost długości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn w ostatniej kadencji samorządu.