A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Historia

Wśród wielu zagadnień decydujących o współczesnym, funkcjonalno-przestrzennym rozwoju miasta ważną rolę odgrywa gospodarka wodno-ściekowa. Jakość i ilość pitej wody decydują o poziomie higieniczno-sanitarnym miasta. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie, podobnie jak w innych miastach wiązał się z historią rozwoju miasta.

Z danych historycznych wynika, że dynamiczna rozbudowa przypadała na drugą połowę XIX wieku, kiedy to wraz z budową olsztyńskiego węzła komunikacyjnego rozpoczęto rozbudowę ulic, handlu, drobnego przemysłu oraz urządzeń publicznych i komunalnych. Do czasu budowy wodociągów Olsztyn był zaopatrywany w wodę z lokalnych studni, skąd woda drewnianymi przewodami rozprowadzana była grawitacyjnie.

Stare kroniki miasta podają, że już w XVI wieku stworzono w mieście swoistą sieć wodociągową. Projekt budowy olsztyńskich wodociągów miejskich powstał w 1893 roku, a główną przyczyną jego realizacji były nękające ludność Olsztyna epidemie chorób zakaźnych. W dniu 2 marca 1897 roku rozpoczęto prace budowlane przy stacji pomp nazywanej obecnie ujęciem "Zachód" i tą datę przyjmujemy jako początek powstania naszej firmy.

Załoga wodociągów - zdjęcie z 1946 roku

Rozwój wodociągów w skrócie:

Lata 1997-2006