A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Informacje ogólne

Obecny kształt olsztyńskiego PWiK powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego PWiK w Olsztynie w jednoosobową spółkę Gminy Olsztyn, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Do przekształcenia doszło na podstawie uchwały XII 148/91 z dnia 25.09.1991 Rady Miasta Olsztyna. Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Akt założycielski spółki zawarty został w formie aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 1997 r.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 27.08.2002, pod numerem KRS: 0000126352.

W myśl §16 aktu założycielskiego Spółki Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.