A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Prezydenta Miasta Olsztyna lub osoby upoważnione przez ten organ.

Rada Nadzorcza składająca się od 6 do 9 członków, 3 członków wybieranych przez pracowników spółki, pozostałych członków wybiera Zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej:

Zarząd PWiK

Prokurenci

Dyrektorzy