A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Olsztynie ul. Oficerska 16a

prowadzi nabór na stanowisko:

MONTER KONSERWATOR SIECI WOD-KAN.

Wymagania:

Mile widziane:

Zapewniamy:

Oferty pracy zawierające list motywacyjny, CV z opisem zajmowanych stanowisk, odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe prosimy składać do 17 kwietnia 2018 r. w Sekretariacie Spółki na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a

z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: Monter konserwator sieci wod-kan.”