A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie poszukuje pracowników na stanowisko:

 

 

Operator urządzeń oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Ściekowej przy ul. Leśnej

WYMAGANIA:

WYMAGANIA  DODATKOWE:

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

FIRMA OFERUJE:

SKŁADANIE OFERT

1. Zainteresowanych prosimy o składanie CV zawierające m.in. informacje nt. wykształcenia, posiadanych uprawnieniach oraz przebieg zatrudnienia i opis doświadczenia zawodowego,
w Sekretariacie Spółki przy ul. Oficerskiej 16 A lub e-mailem na adres: sekretariat@pwik.olsztyn.pl. W CV proszę zaznaczyć, że jest to: „Oferta pracy na stanowisku: Operator urządzeń oczyszczalni ścieków”.
2. Oferta pracy jest aktualna do czasu wyboru kandydata.
3. Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, zostaną przedstawione podstawowe informacje nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa, przedmiotu działania Zakładu Gospodarki Ściekowej oraz zakres obowiązków pracownika.
4. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
5. Zespół Kwalifikacyjny w każdym czasie bez podawania przyczyn może zakończyć prowadzenie naboru bez wyłonienia kandydata.
6. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Zespół Kwalifikacyjny powiadomi kandydatów telefonicznie lub na piśmie.
Oferty pracy kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni w prowadzonym naborze do zatrudnienia zostaną zniszczone, chyba że kandydat w CV zamieści klauzulę, upoważniającą PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie do  przetwarzania jego danych osobowych w celu wykorzystania ich przez okres najbliższych 12 miesięcy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. 
 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16 A, kod pocztowy 10-218.

Inspektor Ochrony Danych

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel.89-532 79 46 lub adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez PWiK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PWiK Sp.z o.o. w Olsztynie będzie przetwarzało Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od daty wpływu.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. usunięcia danych osobowych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

 

 

Operator spalarni, suszarni osadów i urządzeń oczyszczalni ścieków 
w Zakładzie Gospodarki Ściekowej przy ul. Leśnej

 

WYMAGANIA:

WYMAGANIA  DODATKOWE:

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

FIRMA OFERUJE:

SKŁADANIE OFERT

1.        Zainteresowanych prosimy o składanie CV zawierające m.in. informacje nt. wykształcenia, posiadanych uprawnieniach oraz przebieg zatrudnienia i opis doświadczenia zawodowego, w Sekretariacie Spółki przy ul. Oficerskiej 16 A lub e-mailem na adres: sekretariat@pwik.olsztyn.pl. W CV prosimy zaznaczyć, że jest to: „Oferta pracy na stanowisku Operator spalarni, suszarni osadów i  urządzeń oczyszczalni ścieków”.
2.        Oferta pracy jest aktualna do czasu wyboru kandydata.
3.        Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, zostaną przedstawione podstawowe informacje nt. funkcjonowania Przedsiębiorstwa, przedmiotu działania Zakładu Gospodarki Ściekowej oraz zakres obowiązków pracownika.
4.        O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
5.        Zespół Kwalifikacyjny w każdym czasie bez podawania przyczyn może zakończyć prowadzenie naboru bez wyłonienia kandydata.
6.        O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Zespół Kwalifikacyjny powiadomi kandydatów telefonicznie lub na piśmie.
7.        Oferty pracy kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni w prowadzonym naborze do zatrudnienia zostaną zniszczone, chyba że kandydat w CV zamieści klauzulę, upoważniającą PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie do  przetwarzania jego danych osobowych w celu wykorzystania ich przez okres najbliższych 12 miesięcy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16 A, kod pocztowy 10-218.

Inspektor Ochrony Danych

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel.89-532 79 46 lub adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez PWiK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

PWiK Sp.z o.o. w Olsztynie będzie przetwarzało Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.