Ikona WCAG

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie poszukuje pracowników na stanowisko:

Elektromonter w Zakładzie Gospodarki Ściekowej przy ul. Leśnej

WYMAGANIA:

-wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe – elektryk, energetyk;

-doświadczenie w zawodzie;

-świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie eksploatacji urządzeń G1 (obsługa, konserwacja, remont, montaż) min. do 1 kV;

-umiejętność czytania schematów elektrycznych;

-praca na wysokości powyżej 3m;

-potwierdzona przez lekarza medycyny pracy zdolność do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

-brak orzeczeń o niepełnosprawności;

-mile widziane prawo jazdy kat. B;

-mile widziane świadectwo kwalifikacji G2 (obsługa) i G3 (obsługa);

-mile widziane świadectwo kwalifikacji zawodowej obsługi UTB min kat. II W.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

-zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektrycznych;

-wykonywanie remontów, napraw, regulacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

-usuwaniu bieżących awarii maszyn i urządzeń elektrycznych;

-przeprowadzanie rutynowej, planowej konserwacji zgodnie z harmonogramem prac urządzeń elektrycznych;

-dokumentowanie pracy urządzeń elektrycznych dzienniku konserwacji.

FIRMA OFERUJE:

-stabilne zatrudnienie na podstawie o umowy o pracę;

-dodatki wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy;

-nagrody roczne wypłacane do 20 stycznia każdego roku;

-nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę wypłacane w okresach 5-letnich;

-pakiet świadczeń socjalnych;

-maksymalną (4 %) składkę pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych;

-zabezpieczenie w środki bhp.

SKŁADANIE OFERT

1. Zainteresowanych prosimy o składanie CV zawierające m.in. informacje nt. wykształcenia, posiadanych uprawnieniach oraz przebieg zatrudnienia i opis doświadczenia zawodowego, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta pracy – Elektromonter”.

2. Zgłoszenia prosimy składać osobiście w Sekretariacie PWiK Sp. z o.o., ul. Oficerska 16 A, 10-218 Olsztyn, przesłać poczta lub e-mailem na adres: sekretariat@pwik.olsztyn.pl

3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

4. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.

5. Oferty pracy kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni w prowadzonym naborze do zatrudnienia zostaną zniszczone, chyba że kandydat w CV zamieści klauzulę, upoważniającą PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie do przetwarzania jego danych osobowych w celu wykorzystania ich przez okres najbliższych 12 miesięcy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16 A, kod pocztowy 10-218.

Inspektor Ochrony Danych

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel.89-532 79 46 lub adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez PWiK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PWiK Sp.z o.o. w Olsztynie będzie przetwarzało Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od daty wpływu.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

© 2023 PWiK Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp