A

Informacja: 89 526 40 81

Pogotowie 994

Oferty Sprzedaży

Poniżej przedstawiamy oferty sprzedaży zbędnych elementów majątku Spółki (nieruchomości i ruchomości) w związku z ich wyeksploatowaniem lub wyłączeniem z użytkowania.

Ogłoszenia o sprzedaży i regulaminy dostępne są również w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.