A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Oferty Sprzedaży

Samochody na sprzedaż

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o., 10-218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a, tel./faks  89 526 08 23 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż używanych samochodów.

 Pojazd można oglądać codziennie w dni robocze  w siedzibie Spółki w godz. 8 -13. Kontakt tel. 797 606 570.

Oferty należy złożyć do dnia 7.12.2022 do godz.09:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej (www.platformazakupowa.pl).

Otwarcie ofert dnia 7.12.2022 o godz. 09:30 – oferent zostanie poinformowany o złożeniu najwyższej oferty. Pozostali - tylko na wniosek oferenta.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu w kasie Spółki do godz. 08:30 lub przelewem na konto spółki : 44 1090 2590 0000 0001 3191 4549 do dnia 6.12.2022r.

Po rozstrzygnięciu przetargu wystawienie faktury sprzedażowej nastąpi najwcześniej 2 dni po rozstrzygnięciu, odbiór pojazdu po opłaceniu faktury.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.11.2021 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oferty złożone przez osoby prywatne niebędące pracownikami PWiK zostaną odrzucone.

 

1) Marka i typ:     FORD TRANSIT

Aktualny przebieg - 164 110 km

Pojemność silnika 2198

Moc silnika 85 kW

Rodzaj paliwa ON 

Rok produkcji 2011

Cena wywoławcza 26 500,00zł brutto

PWiK nie odpowiada za stan akumulatora