A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

DISCERNO

PROJEKT DISCERNO
współfinansowany przez Unię Europejską
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Certyfikat otrzymany przez PWiK Olsztyn.

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie wzięło udział w konkursie organizowanym, w ramach Projektu Discerno, przez Europejską Organizację Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP). Partnerzy ww. projektu mają na celu wspieranie polskich, niemieckich, włoskich i francuskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej w kierowaniu się zasadami CSR. Idea CSR czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu staje się integralną częścią strategii firm, a przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu gwarantuje zadowolenie interesariuszy, kształtuje pozytywny wizerunek firmy, zwiększa lojalność konsumentów i zainteresowania inwestorów oraz stwarza możliwość pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników.

Decyzją jury PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie zostało wyróżnione certyfikatem CEEP-CSR label. Znaleźliśmy się w grupie 36 europejskich przedsiębiorstw ( w tym 4 z Polski), które uzyskały ww. certyfikat. W imieniu Spółki wyróżnienie odebrał prof. dr hab. Bogusław Plawgo - koordynator Projektu Discerno w Polsce, 20 czerwca 2008 r. w Rzymie.