A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Oskar Dobroczynności

05.12.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie zostało uhonorowane przez Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy PCK tytułem "Oskar dobroczynności 2008". Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w połowie maja 2008 r. w Tygodniu PCK. "Tytuł ten przyznajemy firmom lub osobom, które od lat wspierają nas finansowo - mówi Andrzej Karski, dyrektor PCK w Olsztynie - Olsztyńskie Wodociągi znalazły się w gronie 25 firm, które przekazują nam środki na naszą statutową działalność. Pieniądze, które przekazują darczyńcy są przeznaczane na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz na tzw. działalność prozdrowotną. W tym roku w naszym ośrodku w Kręsku niedaleko Olsztyna organizujemy trzy turnusy letnie. W obozach wezmą udział dzieci z rodzin patologicznych. Dwa razy w roku otrzymują też od nas paczki, głównie z żywnością. Zajmujemy się szkoleniami ratowników medycznych, organizujemy olimpiady wiedzy o zdrowiu. PCK Olsztyn ma też grupę ratownictwa medycznego, która dba o bezpieczeństwo mieszkańców miasta podczas imprez masowych."