A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Aktualności

Aktualności

29.01.2013

Informacja o twardości wody

Twardość wody podana jest w dwóch jednostkach (zawartość węglanu wapnia w dm3 oraz w stopniach niemieckich).

więcej

30.11.2012

Nowe taryfy na 2013 r.

Gospodarstwa domowe za 1 m3 wody zapłacą 3,40 zł + 8% VAT, a odbiorcy zakwalifikowani do grupy przemysł i usługi – 3,45 zł + 8% VAT.

więcej

22.10.2012

Informacja o złożeniu wniosku taryfowego na 2013 r.

Prezydent sprawdza czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. nr 123 poz. 858 z 2006 r. ze zmianami) i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia.

więcej

24.09.2012

Konferencja Firm Wodociągowych

O wyzwaniach stojących przed Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, która w 2012 r. obchodzi jubileusz XX-lecia, mówiła dyrektor Izby Dorota Jakuta.

więcej

26.06.2012

Dziennikarze z Ukrainy i Rosji w olsztyńskich wodociągach

Związek Ukraińców w Polsce w ramach projektu "Kalinowe mosty" zaprosił blisko 40 dziennikarzy z Ukrainy i Rosji. Związek Ukraińców w Polsce w ramach projektu "Kalinowe mosty" zaprosił blisko 40 dziennikarzy z Ukrainy i Rosji.

więcej

31.05.2012

Remont Zamkniętej Komory Fermentacyjnej

Kilka miesięcy temu zauważono ubytki biogazu – ilość uzyskiwanego w procesie fermentacji paliwa była mniejsza niż powinna wynikać z ilości fermentowanych osadów. Okazało się, że gaz ucieka poprzez nieszczelny dach i niezbędny był remont.

więcej

26.04.2012

Tablica informacyjna przy Wieży Ciśnień

Projekt budowy olsztyńskich wodociągów miejskich powstał w 1893 roku, a główną przyczyną jego realizacji były nękające mieszkańców Olsztyna epidemie chorób zakaźnych.

więcej

30.03.2012

Modernizacja doceniona

Kapituła konkursu "Modernizacja Roku 2011" doceniła rewitalizację budynku dawnej oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej 18.Remont zabytkowej willi wchodzącej w skład kompleksu dawnej oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej kosztował ponad milion złotych. Kapituła konkursu "Modernizacja Roku 2011" doceniła rewitalizację budynku dawnej oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej 18.Remont zabytkowej willi wchodzącej w skład kompleksu dawnej oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej kosztował ponad milion złotych.

więcej

27.02.2012

Pracowity miesiąc wodociągowców

Najwięcej zdarzeń miało miejsce między 8 a 14 lutego 2012 r. Z powodu awarii m.in. zostały odwołane zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. Najwięcej zdarzeń miało miejsce między 8 a 14 lutego 2012 r. Z powodu awarii m.in. zostały odwołane zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

więcej

23.02.2012

Zmiany wzorców umów

Szanowni Odbiorcy Wody!

więcej