A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Aktualności

Aktualności

07.12.2011

Studenci UW-M w Olsztyńskich Wodociągach

Na terenie PWiK Sp. z o.o. Olsztyn odbywały się zajęcia z przedmiotu „Wodociągi i kanalizacja”.

więcej

07.11.2011

Informacja w sprawie złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf

Termin ten wynika z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 123 poz. 858 z 2006 r.), który mówi „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.

więcej

30.09.2011

Szanowni Mieszkańcy Olsztyna!

W lokalnej prasie pojawiły się artykuły sugerujące, że w sieci wodociągowej w al. Wojska Polskiego w Olsztynie wykryto bakterie E. coli.

więcej

07.07.2011

V Konferencja Firm Komunalnych

W siedzibie PWiK Sp. z o.o. Olsztyn odbyła się konferencja, w której wzięło udział ok. 150 przedstawicieli firm komunalnych z terenu Polski Północno-Wschodniej.

więcej

01.06.2011

Zmiana numeru faxu

Nowy nr faksu do Sekretariatu PWiK to nr 89 533 41 41. Nowy nr faksu do Sekretariatu PWiK to nr 89 533 41 41.

więcej

27.05.2011

Skargi na sąsiedztwo oczyszczalni ścieków

We wtorek 23 maja 2011 r. na odbyło się spotkanie Rady Osiedla Redykajny. Mieszkańcy od przedstawicieli PWiK Sp. z o.o. Olsztyn próbowali dowiedzieć się skąd biorą się nieprzyjemne zapachy unoszące się nad ich osiedlem.

więcej

17.05.2011

Klaster Porozumienie Komunalne

Od 17 maja 2011 r. w Olsztynie działa pierwszy w kraju Klaster "Porozumienie Komunalne", skupiający firmy związane z gospodarką komunalną.

więcej

20.04.2011

Montaż kolektorów słonecznych

W poniedziałek 9 maja 2011 r. odbył się odbiór techniczny kolektorów słonecznych zamontowanych na obiektach PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie.

więcej

07.04.2011

Porozumienie Komunalne

Olsztyńskie spółki i instytucje komunalne utworzyły dobrowolne zrzeszenie. Szefowie MPEC, PWiK, MZDiM, OTBS, ZLiBK, ZGOK, OZK, MPK, ZKM podpisali „List Intencyjny”, w którym zobowiązali się do wspólnego i solidarnego działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Przedsięwzięciu patronuje I Zastępca Prezydenta Miasta, Bogusław Szwedowicz.

więcej

31.01.2011

Na praktykę do Wodociągów

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych to nowa specjalność, w jakiej będzie kształcić olsztyński Zespół Szkół Budowlanych. Nauka zacznie się już 7 lutego 2011 r.

więcej