A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Aktualności

Aktualności

25.04.2017

Prąd ze słońca

Na dawnym placu składowym przy ul. Oficerskiej w Olsztynie rusza właśnie budowa farmy fotowoltaicznej. Rocznie ma być produkowane 100 MWh energii elektrycznej.

więcej

21.03.2017

Dziękujemy za odwiedziny

Olsztyńskie Wodociągi dziękują wszystkim, którzy odwiedzili nas w ostatnich dniach z okazji Światowego Dnia Wody.

więcej

05.12.2016

Prace na oczyszczalni ścieków

Do 31 grudnia 2016 r. może wystąpić uciążliwość zapachowa w rejonie oczyszczalni ścieków przy ul. Leśnej..

więcej

17.11.2016

Woda w przypadku wystąpienia awarii

Wodociągi Olsztyńskie informują, że w przypadku wystąpienia awarii w okresie zimowym, w którym z powodu mrozów niemożliwe będzie podstawienie zastępczego poboru wody w cysternach – woda na potrzeby mieszkańców udostępniana będzie w workach plastikowych o poj. 5 litrów z pojazdów uczestniczących w usuwaniu awarii.

więcej

17.11.2016

Informacja o wniosku taryfowym na 2017r.

Rada Miasta zatwierdziła w dniu 23 listopada 2016 r. "Wniosek o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" na 2017r.

więcej

18.10.2016

Porozumienie o współpracy

Olsztyńskie Wodociągi, Gmina Dywity i Gmina Gietrzwałd w latach 2017-2019 wspólnie będą realizować inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną o łącznej wartości ponad 50 mln zł.

więcej

14.10.2016

Powstanie farma fotowoltaiczna

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" na terenie siedziby Olsztyńskich Wodociągów przy ul. Oficerskiej powstanie farma fotowoltaiczna. Umowę podpisano 14 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

więcej

11.05.2016

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich

W piątek 13 maja 2016 r. w godz. 10-13 będzie można zwiedzić Stację Uzdatniania Wody Zachód przy ul. Żeglarskiej. Jest to najstarsza stacja (została zbudowana w 1897 r.) i druga co do wielkości pod względem produkcji wody.

więcej

04.04.2016

Wiosenne płukanie sieci wodociągowej

Podczas płukania mogą wystąpić zmiany klarowności wody oraz wahania ciśnienia. Podczas płukania woda spełnia wymagania fizykochemiczne i biologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 1989 z 2015 r.).

więcej

10.03.2016

Informacja Inspektora Sanitarnego na temat jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie poinformował, że „po zgromadzeniu, zweryfikowaniu wszystkich sprawozdań badania wody i analizie ryzyka nie stwierdza zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów”.Tym samym przestaje obowiązywać zalecenie dotyczące gotowania wody przed spożyciem.

więcej