A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Produkt z Warmii i Mazur

09.12.2016

Olsztyńską wodę ze względu na zawartość sodu i potasu można ją zaliczyć do wód średniomineralizowanych.
W stacjach uzdatniania usuwana jest z niej tylko ponadnormatywna część związków żelaza i manganu.

Olsztyńska woda z kranu nie wymaga chlorowania i nadaje się do picia bez przegotowania. Gotowanie powoduje wytrącenie części minerałów, zwłaszcza związków wapnia i magnezu w postaci tzw. kamienia.

Celem projektu „Produkt Warmii i Mazur” jest poprawienie rozpoznawalności i atrakcyjności gospodarczej naszego regionu. Marka przyznawana jest w trzech kategoriach: produkt, usługa, wydarzenie. Ubiegać się o nią mogą osoby prywatne, firmy, placówki publiczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.