A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Przedsiębiorstwo Fair Play 2009

07.12.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie otrzymało certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2009”. Celem programu, który odbywał się po raz 12. jest promocja etyki w działalności gospodarczej. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. „Przedsiębiorstwa Fair Play” to firmy, które: postępują rzetelnie wobec klientów, ułożyły sobie współprace z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań, terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa, stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu, aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe, ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego, potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play" jest organizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działającym przy Krajowej Izbie Gospodarcze.