A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Przedsiębiorstwo Społecznie Odpowiedzialne

06.12.2016

Olsztyńskie wodociągi należą do grona 36 przedsiębiorstw w Europie wyróżnionych przez Europejską Organizację Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP) w ramach Projektu Discerno. Partnerzy ww. projektu mają na celu wspieranie polskich, niemieckich, włoskich i francuskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej w kierowaniu się zasadami CSR. Idea CSR czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu staje się ważnym elementem strategii firm, a przestrzeganie zasad odpowiedzialnego biznesu gwarantuje zadowolenie interesariuszy, kształtuje pozytywny wizerunek firmy, zwiększa lojalność konsumentów i zainteresowania inwestorów oraz stwarza możliwość pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników. Wśród polskich przedsiębiorstw uhonorowanych takim certyfikatem znalazły się również Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, PKS SA w Białymstoku i ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

Więcej o DISCERNO