A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Zachowaj czujność!

18.01.2023

W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach podszywania się pod pracowników Olsztyńskich Wodociągów przypominamy:

- Inkasenci spisujący stan wodomierza przychodzą do odbiorców indywidualnych pojedynczo, posiadają legitymację służbową i okazują ją na wezwanie właściciela mieszkania;

- Inkasenci nigdy nie pobierają żadnych opłat.

W przypadku wątpliwości co do tożsamości pracowników Olsztyńskich Wodociągów lub inkasentów prosimy o kontakt pod całodobowym nr tel. 994 lub w dni robocze w godz. 7-15 tel. 89 526 66 06.