A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Znaczące aspekty środowiskowe

W wyniku działalności PWiK Sp. z o.o. zidentyfikowano szereg aspektów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Aspektem środowiskowym nazywamy każdy element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. Natomiast aspekt, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko nazywamy znaczącym aspektem środowiskowym.

Wpływ na środowisko to każda zmiana w środowisku, zarówno korzystna jak i niekorzystna, która częściowo lub w całości jest spowodowana działaniami organizacji, jej wyrobami lub usługami.

Po dokonaniu identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych zgodnie z instrukcją „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych” wyłoniono w 2019 roku następujące znaczące aspekty środowiskowe – informacje w tabeli (druk ZSZ D-60).

Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych w Spółce jest stale monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko.

Znaczące aspekty środowiskowe w 2019 r.