A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Zdroje uliczne już działają

12.05.2023

Zdrój 1. Plaża Miejska „Żródełko” przy boisku do Koszykówki

Zdrój 4. Ul. Prosta 23 

Zdrój 5. Ul. Targ Rybny

Zdrój 6. Stare Miasto 9/10

Zdrój 7. Ul. Dąbrowszczaków /Partyzantów

Zdrój 9. Ul. Konstytucji 3 Maja , Dworzec PKS /PKP

Zdrój 10. Ul. Warszawska 107 (Stara Pętla Autobusowa)

Zdrój 11. Ul. Oczapowskiego, (Kortowo - Centrum Konferencyjno-Naukowe

Zdrój 12. Ul. Staszica (przy Katedrze Św. Jakuba)

Zdrój 13. Plac Cieszyński ( Kortowo – za Rektoratem)

Zdrój 14. Plac Łódzki ( Kortowo)

Zdrój 16. Ul. Kanafojskiego 4 ( Kortowo, między akademikami DS4 i DS6)

Zdrój 17. Ul. Oczapowskiego 12 ( Kortowo – główne wejście na stadion)

 

Przed uruchomieniem każdy zdrój został zdezynfekowany; pobrano też próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Woda ze zdrojów będzie badana przez cały sezon, który potrwa do połowy października 2023 r.