A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Zdroje uliczne już działają

24.06.2022

Zdrój 1. Plaża Miejska „Żródełko” przy boisku do Koszykówki

Zdrój 2. Ul. Pieniężnego/Lelewela 7 (Vis a Vis Poczty Polskiej)

Zdrój 3. Wysoka Brama /Plac Jedności Słowiańskiej

Zdrój 4. Ul. Prosta 23 

Zdrój 5. Ul. Targ Rybny

Zdrój 6. Stare Miasto 9/10

Zdrój 7. Ul. Dąbrowszczaków /Partyzantów

Zdrój 9. Ul. Konstytucji 3 Maja , Dworzec PKS /PKP

Zdrój 10. Ul. Warszawska 107 (Stara Pętla Autobusowa)

Zdrój 11. Ul. Oczapowskiego, (Kortowo - Centrum Konferencyjno-Naukowe

Zdrój 12. Ul. Staszica (przy Katedrze Św. Jakuba)

Zdrój 13. Plac Cieszyński ( Kortowo – za Rektoratem)

Zdrój 14. Plac Łódzki ( Kortowo)

Zdrój 16. Ul. Kanafojskiego 4 ( Kortowo, między akademikami DS4 i DS6)

Zdrój 17. Ul. Oczapowskiego 12 ( Kortowo – główne wejście na stadion)

Zdrój 18. Ul. Żeglarska (na budynku Stacji Uzdatniania Wody)

Przed uruchomieniem każdy zdrój został zdezynfekowany; pobrano też próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Woda ze zdrojów będzie badana przez cały sezon, który potrwa do połowy października 2022 r.