Ikona WCAG

Aby pobrać wniosek do zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków kliknij tutaj

Pamiętaj o wpisaniu numeru dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy przedstawić:

  • protokół zdawczo – odbiorczy ze stanem i numerem wodomierza głównego na dzień przejęcia nieruchomości;
  • w przypadku osoby wynajmującej lokal, do wniosku dołącz kopię umowy najmu;
  • w przypadku współwłasności zgoda współwłaścicieli do zawarcia umowy;
  • w przypadku gdy właścicielem jest podmiot gospodarczy dodatkowo należy dołączyć: wypis z rejestru prowadzącego przez organ rejestrujący (KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej; NIP oraz Regon).

Złóż wniosek

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Oficerskiej 16A w Olsztynie;

– listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16A; 10-218 Olsztyn;

– drogą mailową na adres bok@pwik.olsztyn.pl

Podpisz umowę i ciesz się Olsztyńską kranówką

 

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp