Ikona WCAG

Standard dotyczący zasad postępowania Spółki w sprawie wniosków odbiorców usług o uznanie reklamacji faktur za dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych, w związku z zaistniałą awarią na instalacji wodociągowej odbiorcy. Odbiorca winien każdorazowo niezwłocznie zgłosić awarię w Pogotowiu Wod-Kan.

Pogotowie Wod-Kan dokonuje wizji w terenie i sporządza protokół.

Protokół winien zawierać następujące informacje:

szczegółowe określenie miejsca awarii, średnicę uszkodzonej rury,

opis pomieszczenia lub terenu (w przypadku awarii na zewnątrz budynku) gdzie wystąpiła awaria – pod kątem stwierdzenia śladów wycieku wody lub zalania,

określenie możliwości spływu wody do kanalizacji sanitarnej – w przypadkach spornych odbiorca winien udokumentować sposób odprowadzenia wody.

Decyzję o uznaniu roszczeń odbiorcy podejmuje Zarząd Spółki na podstawie ww. protokołu.

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp