Ikona WCAG

Obecny kształt olsztyńskiego PWiK powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego PWiK w Olsztynie w jednoosobową spółkę Gminy Olsztyn, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Do przekształcenia doszło na podstawie uchwały XII 148/91 z dnia 25.09.1991 Rady Miasta Olsztyna. Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Akt założycielski spółki zawarty został w formie aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 1997 r.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 27.08.2002, pod numerem KRS: 0000126352.

W myśl §16 aktu założycielskiego Spółki Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

 

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Prezydenta Miasta Olsztyna lub osoby upoważnione przez ten organ.

Rada Nadzorcza składająca się od 6 do 9 członków, 3 członków wybieranych przez pracowników spółki, pozostałych członków wybiera Zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Edward Tomczyk – Przewodniczący
 • Mateusz Ryński – Zastępca Przewodniczącego
 • Jarosław Szostek – Sekretarz
 • Monika Czapska-Domeracka
 • Filip Fijałkowski
 • Jarosław Kalinowski
 • Henryk Łańko
 • Marcin Politewicz
 • Anna Z. Ulanowska

Zarząd PWiK

 • Wiesław Pancer – Prezes Zarządu
 • Jarosław Marek Słoma – Wiceprezes Zarządu

Prokurenci

 • Antoni Kujawa
 • Jacek Zyśk
 • Krzysztof Wawrzyniuk

Dyrektorzy

 • Jacek Zyśk – Dyrektor Ekonomiczny Główny Księgowy
 • Krzysztof Wawrzyniuk – Dyrektor Infrastruktury i Rozwoju

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

 • pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i sprzedaż wody;
 • odprowadzenie i oczyszczanie ścieków oraz pobieranie opłat;
 • zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych;
 • budowa obiektów inżynierii wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • prowadzenie inwestycji w zakresie budów i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • eksploatacja, konserwacja, remonty, renowacja urządzeń i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody;
 • programowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji;
 • badanie, analizy i doradztwo techniczne z zakresu wodno-kanalizacyjnego;
 • pozostała działalność produkcyjna i usługowa związana z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną.

Schemat firmy

Załączniki

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp