Ikona WCAG

Znaczące aspekty środowiskowe

W wyniku działalności PWiK Sp. z o.o. zidentyfikowano szereg aspektów środowiskowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Aspektem środowiskowym nazywamy każdy element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem naturalnym i ludzkim. Natomiast aspekt, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne i ludzkie nazywamy znaczącym aspektem środowiskowym.

Wpływ na środowisko to każda zmiana w środowisku, zarówno korzystna jak i niekorzystna, która częściowo lub w całości jest spowodowana działaniami organizacji, jej wyrobami lub usługami.

Po dokonaniu identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych zgodnie z instrukcją „Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych” wyłoniono w 2024 roku następujące znaczące aspekty środowiskowe – informacje w tabeli (druk ZSZ D-60).

Wpływ aspektów środowiskowych wyłonionych w Spółce jest stale monitorowany oraz prowadzone są działania ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i ludzkie.

 

Znaczące aspekty środowiskowe w 2024 r.

Załączniki

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp