Ikona WCAG

Wśród wielu zagadnień decydujących o współczesnym, funkcjonalno-przestrzennym rozwoju miasta ważną rolę odgrywa gospodarka wodno-ściekowa. Jakość i ilość pitej wody decydują o poziomie higieniczno-sanitarnym miasta. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie, podobnie jak w innych miastach wiązał się z historią rozwoju miasta.

Z danych historycznych wynika, że dynamiczna rozbudowa przypadała na drugą połowę XIX wieku, kiedy to wraz z budową olsztyńskiego węzła komunikacyjnego rozpoczęto rozbudowę ulic, handlu, drobnego przemysłu oraz urządzeń publicznych i komunalnych. Do czasu budowy wodociągów Olsztyn był zaopatrywany w wodę z lokalnych studni, skąd woda drewnianymi przewodami rozprowadzana była grawitacyjnie.

Stare kroniki miasta podają, że już w XVI wieku stworzono w mieście swoistą sieć wodociągową. Projekt budowy olsztyńskich wodociągów miejskich powstał w 1893 roku, a główną przyczyną jego realizacji były nękające ludność Olsztyna epidemie chorób zakaźnych. W dniu 2 marca 1897 roku rozpoczęto prace budowlane przy stacji pomp nazywanej obecnie ujęciem „Zachód” i tą datę przyjmujemy jako początek powstania naszej firmy.

Załoga wodociągów - zdjęcie z 1946 roku

Rozwój wodociągów w skrócie:

 • w latach 1927-1935 nastąpiła całkowita przebudowa stacji pomp i urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu „Zachód”;
 • w latach 1936-1939 wybudowano pomocniczą oczyszczalnię ścieków o wydajności 1000 m3/24h;
 • w 1942 roku wybudowano ujęcie wody „Północ” z jedną studnią wierconą o wydajności 100 m3/h;
 • 1957 rok – budowa ujęcia wody „Wschód”;
 • 1965 rok – oddanie do eksploatacji ujęcia „Wadąg”;
 • 1970 rok – uruchomienie ujęcia „Południe”;
 • 1976 rok – zmiana struktury firmy – powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
 • 1978 rok – przejęcie do eksploatacji ujęcia „Kortowo”;
 • 1979 rok – powstanie największej w Olsztynie stacji uzdatniania wody „Karolin”;
 • 1983 rok – modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Łyna”;
 • 1994 rok – włączono do pracy przepompownię strefową „Jaroty” wraz ze zbiornikami wody czystej;
 • 1995 rok – uruchomienie do eksploatacji ujęcia ze stacją uzdatniania wody „Likusy”;

Lata 1997-2006

 • 1997 rok zmiana statusu firmy – przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej dł. 815 mb na osiedlu „Kępa”;
 • budowa kolektora sanitarnego dł. 2253 mb – dzielnica „Zachodnia” koło jez. Ukiel;
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 1324 mb – oś. Likusy, Gutkowo;
 • wdrożenie systemu automatyki pompowni II SUW „Zachód”;
 • budowa magistrali wodociągowej o dł. 372 mb od SUW „Zachód”;
 • budowa kolektorów tłocznych o dł. 1182 mb od przepompowni „Gutkowo-Wschód” do kolektora „H”;
 • odebrano do użytkowania przepompownię ścieków przy ul. Królowej Jadwigi;
 • odebrano do użytkowania kolektory kanal. sanitarnej „H-1”-dł. 2072 mb od od ul.Wodnej do
 • przepompowni ścieków Gutkowo;
 • wykonano magistralę wodociągową o dł. 1430 mb zasilającą osiedle Dajtki;
 • budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej o dł. 1266 mb – oś. Likusy II;
 • budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej o dł. 2867 mb – oś. Gutkowo;
 • budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej o dł. 1067 mb – oś. Likusy III;
 • budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej o dł. 1423 mb – oś. Podkówka;
 • budowa magistrali wodociągowej śr. 300mm z rur żeliwnych w Dzielnicy Zachodniej – dł. 229mb;
 • opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie;
 • modernizacja AKPiA dla studni głębinowych i sterowania pracą ujęcia wody „Wadąg” k/Olsztyna;
 • budowa kwatery naturalnego przystosowania osadów do ich dalszego wykorzystania na Oczyszczalni Ścieków „Łyna”;
 • modernizacja kotłowni SUW „Karolin” wraz z gazociągiem i stacją redukcyjną gazu;
 • modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej na Oczyszczalni Ścieków;
 • modernizacja przepompowni P-10 w Kieźlinach k/Olsztyna;
 • budowa odstojnika na osady spustu z odstojników wód popłucznych;
 • modernizacja przepompowni SUW „Karolin” – zastosowanie pomp zatapialnych;
 • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji Oczyszczalni Ścieków;
 • budowa zbiornika gazu typ B 9 -124 V – 135m3 na Oczyszczalni Ścieków;
 • modernizacja procesu uzdatniania wody oraz stacji ujęcia wody „Likusy” ;
 • modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Łyna”.

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp