Ikona WCAG

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

KRS: 0000126352

NIP: 739-040-33-23

REGON 510620050

Kapitał zakładowy: 156.447.000 zł

SĄD REJONOWY w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

Siedziba Spółki

ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn

e-mail: sekretariat@pwik.olsztyn.pl

Godziny pracy: 7.00-14.45

Kasa

tel.: 89 532 79 40

Sekretariat

tel.: 89 526 66 06

fax: 89 533 41 41

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne

Czynne przez całą dobę.

tel.: 994 / 89 534 68 12

Centralna Dyspozytornia

tel.: 798 841 578

e-mail: dyspozytor@pwik.olsztyn.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel.: 89 613 14 32, 89 532 79 27

e-mail: bok@pwik.olsztyn.pl

Rzecznik Klienta

Anita Chudzińska – tel.: 89 532 79 46

Biuro Zarządu

Elżbieta Choromańska – tel.: 89 532 79 53

Dominika Dąbkowska – tel.: 89 532 79 53

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ewa Jaroszewska – tel.: 89 532 79 71

Główny Dyspozytor

Andrzej Mikulski – tel.: 798 841 550

Dział Sprzedaży

Kierownik

Cezary Kowalewski – tel.: 89 532 79 64

Zastępca kierownika

Katarzyna Kwiecińska – tel.: 89 613 11 27

Pracownicy:

Bożena Żebrowska – tel.: 89 532 79 33

Małgorzata Sobieska – tel.: 89 532 79 34

Marianna Michałek – tel.: 89 532 79 35

Ewa Bunalska – tel.: 89 613 26 16

Ewa Żebrowska – tel.: 89 613 26 61

Filip Mrówczyński – tel.: 89 532 79 22

Windykacja

Aleksandra Źródlewska-Staniszewska – tel.: 89 532 79 29

Dział Techniczny

Kierownik

Maciej Korol – tel.: 797 606 530

Zastępca kierownika

Grażyna Rudzka – tel.: 797 606 569

Służebności przesyłu

Agnieszka Horyd – tel.: 512 560 509

Odbiory techniczne

Karol Kunicki – tel.: 797 606 541

Grzegorz Kaczyński – tel.: 797 606 594

Stanowisko ds. warunków technicznych

Monika Sieniuta – tel.: 798 841 581

Daniel Abramczyk – tel.: 512 560 808

Odbiór gotowych dokumentów i uzgodnionych projektów

Ewa Zdziarstek – tel.: 797 606 568

Dział Utrzymania Ruchu

Kierownik

Tomasz Żuk – tel.: 89 532 79 70

Główny Energetyk

Tomasz Marchliński – tel.: 89 532 79 30

Dział Jakości Wody i Ścieków

Punkt przyjęć próbek wody do badań

tel.: 89 526 07 63

Kierownik

Łukasz Tyliński – tel.: 89 532 79 11

Pracownia chemii wody

tel.: 89 532 79 62

Pracownia mikrobiologiczna

tel.: 89 526 43 72

Koordynatorzy ds. jakości wody

tel.: 89 526 82 03

Pracownia chemii ścieków

Jadwiga Podgórniak – tel.: 533 326 866

Dział Produkcji Wody

Sekretariat

tel.: 89 526 80 01

Kierownik

Piotr Czepułkowski – tel.: 89 534 79 10

Dział Inwestycji i Remontów

Kierownik

Agnieszka Remisiewicz-Sokołowska – tel.: 887 626 263

Pracownicy:

Magdalena Bal – tel.: 798 841 617

Jarosław Woltmanowski – tel.: 885 601 800

Eugenia Kmiecik – tel.: 725 353 523

Przemysław Stadnik – tel.: 887 808 073

Grzegorz Kukian – tel.: 725 353 524

 

Zakład Gospodarki Ściekowej

Dyrektor

Andrzej Brudniak – tel.: 533 327 057

Kierownik ds. technologii wody i ścieków

Małgorzata Tomczykowska – tel.: 533 375 034

Kierownik ds. infrastruktury technicznej

Robert Ciszewski – tel.: 533 326 871

Kierownik ds. gospodarki osadowej

Dominik Szczepański – tel.: 533 393 676

Mistrz ds. mechanicznych

Jarosław Elbruda – tel.: 533 326 874

Inspektor ds. technologii ścieków

Malwina Pawłowiec-Burdon – tel.: 533 375 035

Mistrz ds. automatyki

Maciej Salita – tel.: 533 326 870

St. mistrz ds. utrzymania ruchu

Wojciech Szóstek – tel.: 690 999 578

Dział Ochrony Środowiska

Kierownik

Olga Więckiewicz – tel.: 89 532 79 92

Pracownicy:

Jolanta Zębek – tel.: 895327902

Paweł Kulgajuk – tel.: 89 613 12 05

Tomasz Kowara – tel.: 797 815 659

Milena Krawczyńska – tel.: 89 526 40 82

Dział Przetargów

Kierownik

Bożena Malkiewicz – tel.: 89 613 14 27

Pracownicy:

Luiza Łaganowska – tel.: 89 613 24 97

Paulina Galik – tel.: 89 613 26 15

 

Dział Księgowości

Kierownik

Urszula Święcicka – tel.: 89 532 79 13

Pracownicy:

Aneta Dudzik-Bałdyga – tel.: 89 532 79 13

Katarzyna Kuźmiuk – tel.: 89 532 79 23

Kamila Wiśniewska – tel.: 89 532 79 24

Katarzyna Fałkowska – tel.: 89 532 79 25

Beata Leźnicka – tel.: 89 613 12 09

Dział Zaopatrzenia

Kierownik

Marcin Malewski – tel.: 89 532 79 43

Pracownicy:

Marek Mroczkowski, Justyna Popowicz – tel.: 89 532 79 94

Tomasz Kuliziak, Natalia Bruderek – tel.: 89 532 79 36

Dział Transportu

Kierownik

Mariusz Stanisławski – tel.: 89 532 79 59

Warsztat samochodowy

tel.: 89 532 79 16

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik

Bogusława Rurka – tel.: 517 210 065

Pracownicy:

Danuta Barańska, Barbara Koziebrodzka – tel.: 89 532 79 41

Zofia Pompecka – tel.: 89 532 79 42

Dział Płac

Kierownik

Danuta Pauba – tel.: 89 532 79 32

Pracownicy:

Izabela Parda – tel.: 89 532 79 32

Mieczysława Pac, Monika Czapska-Domeracka – tel.: 89 532 79 31

Dział Prawny

mec. Teresa Ratuszyńska, mec. Antoni Kujawa, Agnieszka Celińska – tel.: 89 613 26 59

Służba BHP

Monika Kułakowska – tel.: 89 532 79 49

Iwona Sufranowicz-Bartos – tel.: 89 526 43 79

Dział Sieci Wodociągowej

Kierownik

Tomasz Wilk – tel.: 89 532 79 54

Mistrzowie:

Piotr Stanisławski, Michał Konopiński, Artur Mikulski – tel.: 89 532 79 93

Sekcja Wodomierzy

tel.: 89 532 79 26, 89 532 79 05

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Kierownik

Krzysztof Grzybowski – tel.: 89 526 66 43

Z-ca kierownika ds. przepompowni i ściekomierzy

Jarosław Kalinowski – tel.: 533 326 873

Mistrzowie:

Łukasz Szepit, Daniel Jackowski – tel.: 89 532 79 56

Dział Informatyki

Kierownik

Andrzej Piotrowicz – tel.: 89 532 79 19

Główny Informatyk – Specjalista ds. Audytu IT

Adam Szymański – tel.: 89 532 79 08

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp