Ikona WCAG

1. Procedura dokonywania odbiorów sieci wod-kan i przeglądów przyłączy wod-kan

2.1 Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod-kan dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2.2 Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod-kan budynku wielorodzinnego i usługowego

3. Wniosek o wydanie warunków technicznych na rozdział instalacji wodociągowej w budynku

4. Zlecenie wykonania włączenia do sieci wodociągowej lub zamontowania wodomierza głównego na istniejącym przyłączu wodociągowym

5. Zlecenie wykonania przyłącza wod-kan

6. Zlecenie dokonania przeglądu technicznego przyłączy wod-kan do nieruchomości

7. Zlecenie dokonania odbioru technicznego sieci wod-kan

8. Zlecenie wykonania przeglądu kamerą TV

9. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego przyłączy wod-kan do nieruchomości

10. Warunki montażu dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

11. Zlecenie na wykonanie badania wody

12. Zlecenie na wykonanie badania ścieków i osadów ściekowych

13. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków

14. Zawarcie umowy na dostawę wody na cele budowy lub na dostawę wody i odbiór ścieków

15. Rozwiązanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

16. Pobieranie i transportowanie przez klienta próbek wody do badań mikrobiologicznych

17. Pobieranie i transportowanie przez klienta próbek wody do badań fizykochemicznych

18. Pobieranie i transportowanie przez klienta próbek ścieków i osadów do badań fizykochemicznych

19. Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności/niezgodności

20. Zlecenie wykonania usługi przez Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne

21. Zlecenie rejestracji wodomierza – podlicznika do opomiarowania ilości wody bezpowrotnie zużytej

22. Zlecenie wykonania ekspertyzy istniejącego wodomierza

23. Zlecenie dokonania końcowego odczytu wodomierza na cele budowy

24. Zlecenie na wymianę zniszczonego, zamrożonego, skradzionego wodomierza

25. Zlecenie na montaż wodomierza

26. Zlecenie na wymianę wodomierza – podlicznika

27. Zgoda na otrzymywanie e-faktury

28. Zlecenie na oplombowanie wodomierza – podlicznika

Nowe wzorce umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków:

Zmiany w umowie

Wzorzec umowy do 25.05.2018 r.

Wzorzec umowy od 25.05.2018 r.

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp