A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Uruchomienie punktu zrzutu nieczystości przy przepompowni P-10

30.06.2023

W związku z zakończeniem modernizacji przepompowni ścieków P-10 przy ul. Jagałły w Kieźlinach, informujemy że z dniem 6 lipca 2023 r. ponownie zostanie otwarty punkt przyjmowania nieczystości płynnych.

Korzystanie ze stacji zlewnej będzie możliwe po wcześniejszym pobraniu identyfikatorów dostępu. Po identyfikatory należy zgłaszać się do Działu SIeci Kanalizacyjnej po kontakcie telefonicznym pod nr 533 326 873.

Zgodnie z obowiązkami i wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17.10.2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, bezpośrednio po każdej dostawie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Dostawca zobowiązany jest wypełnić raport dostawy oraz wykonywać wszystkie czynności zgodnie z instrukcją umieszczoną na kontenerze stacji.