Ikona WCAG

Zachęcamy do zakładania konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

Korzystanie z portalu e-BOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Do założenia konta dostępowego wymagane jest podanie danych umieszczonych na ostatniej wystawionej fakturze.

W ramach tej usługi otrzymamy szybki dostęp do informacji dotyczących indywidualnych kartotek, w tym:

  • aktualnego stanu konta,
  • składników i wysokości opłat, terminów płatności,
  • stanów wodomierzy i liczników wody,
  • informacji niezbędnych do wypełnienia deklaracji śmieciowej;
  • numeru rachunku bankowego do wpłat.

Ważnymi korzyściami z funkcjonowania e-BOK są:

  • łatwy dostęp do e-Faktury z możliwością jej podglądu bez konieczności drukowania, a płatność można uregulować on-line, przelewem bankowym lub w kasie Spółki przy ul. Oficerskiej 16a;
  • wgląd w swoje należności i salda,
  • bieżące monitorowanie zużycia wody,
  • elektroniczne podawanie stanu wodomierza.

W systemie sprawdzimy komunikaty o ewentualnych pracach czy awariach, dokonamy zgłoszenia, zmienimy swoje dane.

Projekt „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej link do eBOK:

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp