A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn, e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne - tel. 994

Biuro Obsługi Klienta - tel. 89 613 14 32, 89 532 79 27, fax 89 532 79 72

Kasa - tel. 89 532 79 40

Sekretariat - tel. 89 526 66 06; 89 532 79 44; 89 526 69 81;
fax. 89 533 41 41

Rzecznik Klienta - Anita Chudzińska - tel. 89 532 79 46

Biuro Zarządu - Elżbieta Choromańska, Dominika Chudzińska - tel. 89 532 79 53

Dział Zbytu Wody
Cezary Kowalewski, kierownik - tel. 89 532 79 64
Ewa Bunalska, Bożena Żebrowska - tel. 89 532 79 33
Małgorzata Sobieska, Ewa Żebrowska - tel. 89 532 79 34
Marianna Michałek - tel. 89 532 79 35
Windykacja 
Katarzyna Kwiecińska - tel. 89 613 11 27
Leszek Bury - tel. 89 532 79 29

Dział Techniczny
Eugeniusz Szepietowski, kierownik - tel. 89 532 79 17
Odbiory Techniczne - tel. 89 532 79 28
Stanowiska ds. warunków technicznych - tel. 89 532 79 58

Dział Wykonawstwa Własnego
Tomasz Żuk, kierownik - tel. 89 532 79 70

Dział Jakości Wody i Ścieków
Punkt przyjęć próbek - tel. 89 526 07 63
Grażyna Szumlańska, kierownik - tel. 89 532 79 11

Dział Sieci Wodociągowej
Maciej Nowak, kierownik - tel. 89 532 79 54
Piotr Stanisławski, Tomasz Wilk, Michał Konopiński - tel. 89 532 79 14
Sekcja Wodomierzy - tel. 89 532 79 26

Dział Sieci Kanalizacyjnej
Krzysztof Grzybowski, kierownik - tel. 89 526 66 43
Łukasz Szepit, Daniel Jackowski - tel. 89 532 79 56
Monika Konopka - tel. 89 532 79 15

Dział Gospodarki Ściekowej
Sekretariat - 89 526 96 50

Kierownik Laboratorium - 533 326 865

Zlewnia nieczystości, Kieźliny - tel. 89 513 53 33

Dział Produkcji Wody 
Sekretariat - 89 526 80 01

 

 

 

Dział Inwestycji
Agnieszka Remisiewicz-Sokołowska, kierownik - 89 532 79 68
Andrzej Szczepanik, Jolanta Jarząbek - tel. 89 532 79 65
Eugenia Kmiecik, Zygmunt Rytelewski - tel. 89 532 79 63
Andrzej Matyszkiewicz, Magdalena Bal - tel. 89 532 79 66
Fax: 89 532 79 67

Dział Ochrony Środowiska
Jarosław Kuzemko, kierownik - tel. 89 532 79 92
Emilia Jankowska, Ewa Źródlewska - tel. 89 526 40 82
Olga Paszkiewicz - 89 532 79 02

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Bożena Malkiewicz - tel. 89 613 14 27
Luiza Włodkowska, Paulina Pichal - 89 613 24 97
Fax: 89 532 79 04

Dział Księgowości
Krystyna Łapińska, Aneta Dudzik-Bałdyga  - tel. 89 532 79 13
Katarzyna Kuźmiuk - tel. 89 532 79 23
Anna Krasińska, Katarzyna Wąworek - tel. 89 532 79 24
Leokadia Żukowska, Monika Czapska - tel. 89 532 79 25

Dział Logistyki
Ewa Naworska, kierownik - tel. 89 532 79 43
Tomasz Kuliziak, Marek Mroczkowski - tel. 89 532 79 94
Natalia Borkowska - tel. 89 532 79 36
Fax: 89 526 08 23

Dział Spraw Pracowniczych
Danuta Barańska, Barbara Koziebrodzka - tel. 89 532 79 41
Bogusława Rurka, Zofia Pompecka - tel. 89 532 79 42

Dział Płac
Danuta Pauba, kierownik - tel. 89 532 79 32
Mieczysława Pac, Katarzyna Fałkowska - tel. 89 532 79 31

Stanowisko ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ewa Jaroszewska - tel. 89 532 79 71

Dział Prawny
mec. Teresa Ratuszyńska, mec. Antoni Kujawa, Przemysław Parcheniak  - tel. 89 532 79 46

Służba BHP
Monika Kułakowska - tel. 89 532 79 49
Iwona Sufranowicz-Bartos - tel. 89 526 43 79

"Jesteś z nas zadowolony - powiedz innym!

Jesteś z nas niezadowolony, powiedz nam

- chcemy się poprawić"

-Informacje o przetwarzaniu danych osobowych