A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn, e-mail: sekretariat@pwik.olsztyn.pl

Godziny pracy: 7.00-14.45

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne - tel. 994 czynne przez całą dobę.

Centralna Dyspozytornia - 89 613 26 57.

Biuro Obsługi Klienta - tel. 89 613 14 32, 89 532 79 27, fax 89 532 79 72; e-mail: bok@pwik.olsztyn.pl;

Kasa - tel. 89 532 79 40;

Sekretariat - tel. 89 526 66 06; 89 532 79 44;
fax. 89 533 41 41

Rzecznik Klienta - Anita Chudzińska - tel. 89 532 79 46

Biuro Zarządu - Elżbieta Choromańska, Dominika Dąbkowska - tel. 89 532 79 53

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ewa Jaroszewska - tel. 89 532 79 71

Główny Dyspozytor

Andrzej Mikulski - tel. 89 613 26 17

Dział Sprzedaży
Cezary Kowalewski, kierownik - tel. 89 532 79 64

Bożena Żebrowska - tel. 89 532 79 33
Małgorzata Sobieska - tel. 89 532 79 34
Marianna Michałek - tel. 89 532 79 35
Ewa Bunalska - tel. 89 613 26 16
Ewa  Żebrowska  - tel. 89 613 26 61
Filip Mrówczyński - tel. 89 532 79 22
Windykacja 
Katarzyna Kwiecińska - tel. 89 613 11 27
Leszek Bury - tel. 89 532 79 29

Dział Techniczny
Maciej Korol, kierownik – tel. 797 606 530
Jolanta Jarząbek (służebności przesyłu) – tel. 797 606 594
Michał Rytelewski, Karol Kunicki (odbiory techniczne) – tel. 797 606 541
Grażyna Rudzka, Ryszard Przystawko (stanowisko ds. warunków technicznych) – tel. 797 606 569
Odbiór gotowych dokumentów i uzgodnionych projektów:
Ewa Zdziarstek - tel. 797 606 568
Monika Sieniuta - tel. 798 841 581

Dział Utrzymania Ruchu
Tomasz Żuk, kierownik - tel. 89 532 79 70

Tomasz Marchliński, Główny Energetyk - tel. 89 532 79 30

Dział Jakości Wody i Ścieków
Punkt przyjęć próbek wody do badań - tel. 89 526 07 63
Łukasz Tyliński, kierownik – tel. 89 532 79 11
Pracownia chemii wody – tel. 89 526 82 03
Jadwiga Podgórniak, pracownia chemii ścieków – tel. 533 326 866

Dział Sieci Wodociągowej
Tomasz Wilk, kierownik - tel. 89 532 79 54
Mistrzowie: Piotr Stanisławski, Michał Konopiński, Artur Mikulski - tel. 89 532 79 93
Sekcja Wodomierzy - tel. 89 532 79 26, 89 532 79 05

Dział Sieci Kanalizacyjnej
Krzysztof Grzybowski, kierownik - tel. 89 526 66 43
Jarosław Kalinowski, zastępca kierownika ds. przepompowni i ściekomierzy - tel. 533 326 873
Mistrzowie: Łukasz Szepit, Daniel Jackowski - tel. 89 532 79 56

Zakład Gospodarki Ściekowej

Andrzej Brudniak, dyrektor - tel. 533 327 057
Małgorzata Tomczykowska, kierownik oczyszczalni ścieków -  tel. 533 375 034
Ryszard Matuszczak, kierownik ITPO -  tel. 698 978 447
Natalia Barańska - tel. 533 393 674
Dominik Szczepański - tel. 533 393 676
Robert Ciszewski-  tel. 533 326 871
Jarosław Elbruda- tel. 533 326 874
Krzysztof Gawura- tel. 533 326 870
Malwina Pawłowiec-Burdon - tel. 533 375 035

Dział Produkcji Wody 
Sekretariat - tel. 89 526 80 01
Piotr Czepułkowski, kierownik - tel. 89 534 79 10

 

Dział Inwestycji i Remontów
Agnieszka Remisiewicz-Sokołowska, kierownik - 89 532 79 68
Jarosław Woltmanowski - tel. 89 532 79 65
Arkadiusz Bąk - tel. 89 532 79 63
Eugenia Kmiecik - tel. 89 613 26 18
Przemysław Stadnik, Grzegorz Kukian - tel. 89 532 79 66
Magdalena Bal - tel. 89 613 26 53

Dział Ochrony Środowiska
Jarosław Kuzemko, kierownik - tel. 89 532 79 92
Ewa Źródlewska, Barbara Szczerbowska - tel. 89 526 40 82
Olga Paszkiewicz - 89 532 79 02

Dział Przetargów
Bożena Malkiewicz, kierownik - tel. 89 613 14 27
Luiza Łaganowska - tel. 89 613 24 97
Paulina Galik, Marta Nejfelt - tel. 89 613 26 15

Dział Księgowości
Urszula Święcicka, kierownik, Aneta Dudzik-Bałdyga  - tel. 89 532 79 13
Katarzyna Kuźmiuk, Anna Krasińska - tel. 89 532 79 23
Katarzyna Wąworek, Kamila Wiśniewska - tel. 89 532 79 24
Katarzyna Fałkowska, Beata Leźnicka - tel. 89 532 79 25

Dział Zaopatrzenia
Marcin Malewski, kierownik - tel. 89 532 79 43
Marek Mroczkowski, Justyna Popowicz - tel. 89 532 79 94
Tomasz Kuliziak, Natalia Bruderek - tel. 89 532 79 36

Dział Transportu
Mariusz Stanisławski, kierownik - tel. 89 532 79 59

Warsztat samochodowy - 89 532 79 16

Dział Spraw Pracowniczych

Bogusława Rurka, kierownik - 517 210 065
Danuta Barańska, Barbara Koziebrodzka - tel. 89 532 79 41
Zofia Pompecka - tel. 89 532 79 42

Dział Płac
Danuta Pauba, kierownik, Izabela Parda - tel. 89 532 79 32
Mieczysława Pac, Monika Czapska - tel. 89 532 79 31

Dział Prawny
mec. Teresa Ratuszyńska, mec. Antoni Kujawa, Agnieszka Celińska  - tel. 89 613 26 59

Służba BHP
Monika Kułakowska - tel. 89 532 79 49
Iwona Sufranowicz-Bartos - tel. 89 526 43 79

"Jesteś z nas zadowolony - powiedz innym!

Jesteś z nas niezadowolony, powiedz nam

- chcemy się poprawić"

-Informacje o przetwarzaniu danych osobowych