A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn, e-mail: sekretariat@pwik.olsztyn.pl

Godziny pracy: 7.00-14.45

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne - tel. 994 czynne przez całą dobę.

Centralna Dyspozytornia - 798 841 578; e-mail: dyspozytor@pwik.olsztyn.pl

Biuro Obsługi Klienta - tel. 89 613 14 32, 89 532 79 27; e-mail: bok@pwik.olsztyn.pl

Kasa - tel. 89 532 79 40;

Sekretariat - tel. 89 526 66 06; 89 532 79 44;
fax. 89 533 41 41

Rzecznik Klienta - Anita Chudzińska - tel. 89 532 79 46

Biuro Zarządu - Elżbieta Choromańska, Dominika Dąbkowska - tel. 89 532 79 53

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Ewa Jaroszewska - tel. 89 532 79 71.

Główny Dyspozytor

Andrzej Mikulski - tel. 798 841 550.

Dział Sprzedaży
Cezary Kowalewski, kierownik - tel. 89 532 79 64

Katarzyna Kwiecińska, zastępca kierownika - tel. 89 613 11 27

Bożena Żebrowska - tel. 89 532 79 33
Małgorzata Sobieska - tel. 89 532 79 34
Marianna Michałek - tel. 89 532 79 35
Ewa Bunalska - tel. 89 613 26 16
Ewa  Żebrowska  - tel. 89 613 26 61
Filip Mrówczyński - tel. 89 532 79 22
Windykacja 
Aleksandra Źródlewska-Staniszewska - tel. 89 532 79 29

Dział Techniczny
Maciej Korol, kierownik – tel. 797 606 530
Grażyna Rudzka, zastępca kierownika – tel. 797 606 569
Agnieszka Horyd (służebności przesyłu) - 512 560 509
Karol Kunicki (odbiory techniczne) – tel. 797 606 541

Grzegorz Kaczyński (odbiory techniczne) - tel. 797 606 594
Monika Sieniuta (stanowisko ds. warunków technicznych) - 798 841 581
Daniel Abramczyk (stanowisko ds. warunków technicznych) - 512 560 808
Odbiór gotowych dokumentów i uzgodnionych projektów:
Ewa Zdziarstek - tel. 797 606 568
 

Dział Utrzymania Ruchu
Tomasz Żuk, kierownik - tel. 89 532 79 70
Tomasz Marchliński, Główny Energetyk - tel. 89 532 79 30

Dział Jakości Wody i Ścieków
Punkt przyjęć próbek wody do badań - tel. 89 526 07 63
Łukasz Tyliński, kierownik – tel. 89 532 79 11
Pracownia chemii wody – tel. 89 526 82 03
Jadwiga Podgórniak, pracownia chemii ścieków – tel. 533 326 866

Dział Sieci Wodociągowej
Tomasz Wilk, kierownik - tel. 89 532 79 54
Mistrzowie: Piotr Stanisławski, Michał Konopiński, Artur Mikulski - tel. 89 532 79 93
Sekcja Wodomierzy - tel. 89 532 79 26, 89 532 79 05

Dział Sieci Kanalizacyjnej
Krzysztof Grzybowski, kierownik - tel. 89 526 66 43
Jarosław Kalinowski, zastępca kierownika ds. przepompowni i ściekomierzy - tel. 533 326 873
Mistrzowie: Łukasz Szepit, Daniel Jackowski - tel. 89 532 79 56
Arkadiusz Bąk - tel 725 353 527

Zakład Gospodarki Ściekowej

Andrzej Brudniak, dyrektor - tel. 533 327 057
Małgorzata Tomczykowska, kierownik ds. technologii wody i ścieków -  tel. 533 375 034

Robert Ciszewski, kierownik ds. infrastruktury technicznej -  tel. 533 326 871
Dominik Szczepański, kierownik ds. gospodarki osadowej - tel. 533 393 676
Jarosław Elbruda, mistrz ds. mechanicznych - tel. 533 326 874
Malwina Pawłowiec-Burdon, inspektor ds. technologii ścieków - tel. 533 375 035
Maciej Salita, mistrz ds. automatyki - 533 326 870
Wojciech Szóstek, st. mistrz ds. utrzymania ruchu - 690 999 578

Dział Produkcji Wody 
Sekretariat - tel. 89 526 80 01
Piotr Czepułkowski, kierownik - tel. 89 534 79 10

 

Dział Inwestycji i Remontów
Agnieszka Remisiewicz-Sokołowska, kierownik - 887 626 263
Jarosław Woltmanowski - tel. 885 601 800
Eugenia Kmiecik - tel. 725 353 523
Przemysław Stadnik - tel. 887 808 073
Grzegorz Kukian - tel. 725 353 524
Magdalena Bal - tel. 798 841 617
Przemysław Parcheniak - tel. 798 841 618

Dział Ochrony Środowiska
Jolanta Zębek, p.o. kierownika - tel. 89 532 79 92
Barbara Szczerbowska - tel. 89 526 40 82
Paweł Delegacz - 89 613 12 05
Ewa Żródlewska - tel. 797 815 659
Olga Paszkiewicz - 89 532 79 02

Dział Przetargów
Bożena Malkiewicz, kierownik - tel. 89 613 14 27
Luiza Łaganowska - tel. 89 613 24 97
Paulina Galik - tel. 89 613 26 15
Marta Nejfelt -- tel. 89 613 12 04

Dział Księgowości
Urszula Święcicka, kierownik, Aneta Dudzik-Bałdyga  - tel. 89 532 79 13
Katarzyna Kuźmiuk - tel. 89 532 79 23
Kamila Wiśniewska - tel. 89 532 79 24
Katarzyna Fałkowska - tel. 89 532 79 25
Beata Leźnicka - tel. 89 613 12 09

Dział Zaopatrzenia
Marcin Malewski, kierownik - tel. 89 532 79 43
Marek Mroczkowski, Justyna Popowicz - tel. 89 532 79 94
Tomasz Kuliziak, Natalia Bruderek - tel. 89 532 79 36

Dział Transportu
Mariusz Stanisławski, kierownik - tel. 89 532 79 59
Warsztat samochodowy - 89 532 79 16

Dział Spraw Pracowniczych

Bogusława Rurka, kierownik - 517 210 065
Danuta Barańska, Barbara Koziebrodzka - tel. 89 532 79 41
Zofia Pompecka - tel. 89 532 79 42

Dział Płac
Danuta Pauba, kierownik, Izabela Parda - tel. 89 532 79 32
Mieczysława Pac, Monika Czapska-Domeracka - tel. 89 532 79 31

Dział Prawny
mec. Teresa Ratuszyńska, mec. Antoni Kujawa, Agnieszka Celińska  - tel. 89 613 26 59

Służba BHP
Monika Kułakowska - tel. 89 532 79 49
Iwona Sufranowicz-Bartos - tel. 89 526 43 79

"Jesteś z nas zadowolony - powiedz innym!

Jesteś z nas niezadowolony, powiedz nam

- chcemy się poprawić"

-Informacje o przetwarzaniu danych osobowych