Ikona WCAG

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie poszukuje pracowników na stanowisko:

Murarz-tynkarz

 

WYMAGANIA:

-wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe;

-doświadczenie w zawodzie;

-umiejętność czytania dokumentacji technicznej;

-mile widziane prawo jazdy kat B,

-brak przeciwskazań do pracy na wysokości (bez ograniczeń wysokości),

-brak orzeczeń o niepełnosprawności,

-potwierdzona przez lekarza medycyny pracy zdolność do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

FIRMA OFERUJE:

-stabilne zatrudnienie na podstawie o umowy o pracę;

-dodatki wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy;

-nagrody roczne wypłacane do 20 stycznia każdego roku;

-nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę wypłacane w okresach 5-letnich;

-pakiet świadczeń socjalnych;

-maksymalną (4 %) składkę pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych;

-zabezpieczenie w środki bhp.

SKŁADANIE OFERT

1. Zainteresowanych prosimy o składanie CV zawierające m.in. informacje nt. wykształcenia, posiadanych uprawnieniach oraz przebieg zatrudnienia i opis doświadczenia zawodowego, w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta pracy – Murarz-tynkarz

2. Zgłoszenia prosimy składać osobiście w Sekretariacie PWiK Sp. z o.o., ul. Oficerska 16 A, 10-218 Olsztyn, przesłać poczta lub e-mailem na adres: sekretariat@pwik.olsztyn.pl

3. Oferta pracy jest aktualna do czasu usunięcia jej ze strony internetowej Spółki.

4. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

5. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.

6. Oferty pracy kandydatów, którzy nie zostaną wyłonieni w prowadzonym naborze do zatrudnienia zostaną zniszczone, chyba że kandydat w CV zamieści klauzulę, upoważniającą PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie do przetwarzania jego danych osobowych w celu wykorzystania ich przez okres najbliższych 12 miesięcy w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

7. W składanym CV należy zawrzeć klauzulę upoważniającą PWiK Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko murarz-tynkarz oraz ewentualnie na potrzeby przyszłych rekrutacji w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie danych osobowych zawartych
w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko Murarz-tynkarz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W przypadku braku zatrudnienia mnie na stanowisko Murarz-tynkarz, wyrażam zgodę na przechowywanie mojego CV i przetwarzanie zawartych w nim danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnych z moim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym
.”

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Oficerska 16 A, kod pocztowy 10-218.

Inspektor Ochrony Danych

Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel.89-532 79 46 lub adresem e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl

Cel i podstawy przetwarzania.

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane przez PWiK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. PWiK Sp.z o.o. w Olsztynie będzie przetwarzało Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od daty wpływu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

usunięcia danych osobowych;

wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp