A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Przetargi

Zasady i tryb udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie określa Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019 r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie informuje, że wszystkie postępowania przetargowe prowadzone są poprzez Platformę Zakupową.

 

Lista przetargów dostępna na PlatformaZakupowa.pl