A

Informacja: 89 526 40 81

Pogotowie 994

Przetargi

Zasady i tryb udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie określa Regulamin stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 8/07 Zarządu z dnia 23 kwietnia 2007r.

Przetargi do wartości 60 000 zł.

Przetargi powyżej 60 000 zł.