Ikona WCAG

Umowa o dofinansowanie projektu „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie” z dnia 3 października 2019 r. nr Umowy RPWM.03.01.00-28-0015/19-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”; Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

         W ramach projektu zakupiony zostanie system informacyjny (ZSI wraz z elektronicznym biurem obsługi klienta), wdrożenie e-usług, zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną oraz zakup modułów umożliwiających komunikację on-line. Pozwolą one na wykrycie awarii, badanie zużycia wody przez odbiorców indywidualnych oraz przepływów na sieci.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 937 279,20 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 2 582 423,25 zł, co stanowi 85 proc. wartości projektu. Zakończenie projektu: do 30 grudnia 2022 r.

 

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

© 2023 PWiK Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: virtualmedia.pl

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp