Ikona WCAG

Olsztyńskie Wodociągi otrzymają 41,5 mln zł unijnej dotacji na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Olsztyn. Pieniądze z Funduszu Spójności przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma być realizowany wspólnie z sąsiednimi gminami: Dywity i Gietrzwałd.

Umowę w tej sprawie 23 kwietnia 2018 r. podpisali w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wiesław Pancer, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. Dzięki wspomnianej inwestycji ok. 2500 osobom poprawi się jakość wody, a 60 kolejnych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej.

Zaplanowano m.in. realizację następujących przedsięwzięć:

* budowa kolektora sanitarnego i sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie (3,78 km),

* przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – renowację kolektora w Olsztynie (0,23 km),

* budowa sieci wodociągowej w Olsztynie oraz w gminie Dywity (10,54 km),

* przebudowa sieci wodociągowej w gminie Dywity (1,97 km),

* wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi,

* rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sząbruku (gm. Gietrzwałd),

* budowa punktu zrzutu nieczystości na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie.

Prace potrwają do końca 2020 r., a pełny efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do stycznia 2022 r.

Całkowity koszt projektu to 80 065 839 zł, natomiast przekazane przez NFOŚiGW dofinansowanie wyniesie 41 497 538 zł. Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

994Pogotowie techniczne

89 613 14 32Infolinia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję
Logotyp