A

Informacja: 89 613 14 32

Pogotowie 994

Podaj stan wodomierza

Formularz umożliwia Państwu przekazywanie informacji o stanie wodomierzy.

Jakość olsztyńskiej wody...

Jakość wody jest na bieżąco kontrolowana przez laboratorium Przedsiębiorstwa oraz Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Woda z kranu...

Woda wodociągowa w Olsztynie pochodzi ze studni wierconych, z utworów czwartorzędowych (studnie o głębokości 50-100m) oraz z utworów trzeciorzędowych (studnie o głębokości 250-320m).